konkurs

http://pozwolzyc.org/wp-content/uploads/2017/12/konkurs-452x640.jpg

Szanowni Państwo,

ze względu na duże zainteresowanie naszym konkursem plastycznym i prośbami o wydłużenie terminu, organizatorzy postanowili wydłużyć okres składania prac do 02.02.2018r.

 

Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 3-6 lat

"Pomoc"

Technika wykonania: dowolna

czekamy na Wasze prace do 02.02.2018r. w przedszkolu SKRZAT ul. Grunwaldzka 2, Mysłowice.

Prace dzieci oceni komisja konkursowa:

- Poseł na Sejm RP Wojciech Król

- Wojciech Lala Kuderski (Myslovitz)

- Wojciech Chmiel Radny Rady Miasta Mysłowice

Poniżej regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

"POMOC"

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

a) „Organizator”

- Przedszkole i Żłobek Akademii Przed-Szkolnej SKRZAT z oddziałami integracyjnymi

NIP 6491146548

- Fundacja Pomocy Dzieciom „Pozwól Żyć” KRS 0000640845

- Picasso sklep plastyczny Nip 2220891462

b) „Konkurs”

konkurs plastyczny przewidziany regulaminem;

c) „Okres trwania konkursu”

okres od dnia 13 grudnia 2017 roku do dnia 12 Stycznia 2018;

d) „Komisja konkursowa”

komisję, w skład której wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Organizator

jest uprawniony do podania składu komisji konkursowej do publicznej wiadomości. Komisja konkursowa wyłania ze swojego grona przewodniczącego i obraduje w przyjętym przez siebie trybie. Członkowie Komisji konkursowej mogą kierować się dowolnie obranymi kryteriami;

§ 2.

Przebieg konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci, które:

a) są w wieku 3-6 lat,

b) rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę na udział dziecka w konkursie,

c) mają miejsce zamieszkania na terytorium Mysłowic,

2. praca konkursowa zostanie podpisana:

a) w przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola

- imię i nazwisko, dane przedszkola i nazwa grupy, numer kontaktowy do przedszkola

b) w przypadku dzieci które nie uczęszczają do przedszkola

- imię i nazwisko, numer telefonu do rodzica/prawnego opiekuna

3. Uczestnik w ramach Konkursu może zgłosić jedną prac konkursową

4. Tematem pracy konkursowej jest „pomoc”

5. Technika wykonania dowolna

6. Przed rozpoczęciem wykonywania pracy konkursowej przez dziecko, wychowawca/rodzic/opiekun prawny, zobowiązani są do przeprowadzenia lekcji edukacyjnej wyjaśniającej czym jest pomoc i jak można pomagać innym.

7. W okresie trwania konkursu rodzice/opiekunowie prawni/przedstawiciele przedszkola mogą składać prace konkursowe w przedszkolu SKRZAT ul. Grunwaldzka 2 Mysłowice, lub przesłać Pocztą Polską.

8. Praca Konkursowa powinna być stworzona wyłącznie na potrzeby niniejszego Konkursu.

9. Komisja Konkursowa dnia 15-16.01.2018r wybierze najlepsze prace.

10. Praca konkursowa, która zdobędzie pierwsze miejsce, zostanie przekazana dla Fundacji Pomocy Dzieciom „Pozwól Żyć” na cel licytacji. Zgromadzone środki z licytacji zostaną przekazane dla podopiecznych Fundacji.

§ 3

Nagrody i ich przyznawanie

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) nagroda główna:

- wartościowa nagroda dopasowana do wieku zwycięzcy

b)nagrody dodatkowe:

- pięć wartościowych nagród dopasowanych do wieku

2. Nagrody zostaną uroczyście wręczone dnia 23.01.2017r o godzinie 13.30 w Przedszkolu SKRZAT ul. Grunwaldzka 2, Mysłowice